Քրեական հետախուզության - րդ հոդվածի վերաբերյալ քրեական հետախուզության անվճար բառարանայդ թվում հայերեն բառարան

ԽՍՀՄ բաղկացուցիչ մաս միլիցիայի Բոլոր բովանդակությունը այս կայքումթեզաուրուս. աշխարհագրական և այլ տեղեկատվական տվյալների նախատեսված է միայն տեղեկատվական նպատակներով Տեղեկատվությունը չպետք է համարվել լիարժեք.

արդիական.

եւ նախատեսված է օգտագործման համար տեղ այցելելու. խորհրդատվություն կամ խորհրդի իրավաբանական. բժշկական կամ ցանկացած այլ մասնագետ.